MASEREELFONDS BRUGGE

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

01-01-2022 | corona


 DE PAUZEKNOP BLIJFT INGEDRUKT 

Wegens corona worden voorlopig geen activiteiten gepland. We vrezen dat er nog tot maart geen bijeenkomsten in levende lijve mogelijk zijn.

Hopelijks kunnen we dan voorzichtig opnieuw bijeenkomen. Te beginnen met activiteiten in kleinere groep. Samen met het nationaal secretariaat van het MF worden er online activiteiten gepland.

U wordt tijdig op de hoogte gebracht via een Nieuwsbrief per mail.