Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

29-10-2020 | Leesgroep: 'Goede mannen'

'Goede Mannen'

 Auteur : Arnon Grunberg

‘Goede mannen’ is een ontroerende en wanhopige roman over een vader die denkt dat een goede man altijd een stapje opzij doet, dat goed zijn niet veel anders is dan verlangen naar het goede. Minder goede verlangens leg je gewoon het zwijgen op. Kan zo het onheil worden voorkomen? Wat kán een mens eigenlijk voorkomen? Het is het 43ste (!) boek van Arnon Grunberg (47) in 24 jaar tijd, en het is alweer een uitstekend, eloquent, kurkdroog argument voor bandwerk.

Begeleiding door Sarah Desplenter.

Plaats : Snuffel, Ezelstraat 42, 8000 Brugge om 20u00

Inkom : gratis

Vanwege Covid-19 : alle activiteiten onder voorbehoud | max. 50 personen | reservatie verplicht via brugge@masereelfonds.be of via Filip Delmotte 0473-44 02 16

03-11-2020 | De Grote Vier: Vermeersch

Etienne Vermeersch - Foto: De Morgen

Deze activiteit is volzet. Onnodig nog in te schrijven!!!

Vorig jaar overleed Etienne Vermeersch (1934-2019), een van de meest invloedrijke Vlaamse intellectuelen van de voorbije vijftig jaar. Hij had een grondige kennis van meerdere disciplines, schreef verschillende boeken en talloze artikelen, en gaf geregeld in de media zijn opinie over kwesties omtrent identiteit, migratie, geloof, milieu, abortus, euthanasie, overbevolking, enz. Tijdens de lezing bespreken we de levensloop van Etienne Vermeersch en zijn belangrijkste filosofische en maatschappelijke bijdragen.

Johan Braeckman doceert wijsbegeerte aan de UGent. Hij publiceerde (samen met Etienne Vermeersch) een boek over de geschiedenis van de wijsbegeerte en gaf enkele bundels uit met teksten van Etienne Vermeersch.

Plaats : De Brug, Hauwerstraat 3A, 8000 Brugge om 20u00

Standaardprijs : € 5

Vanwege Covid-19 : alle activiteiten onder voorbehoud | max. 50 personen | reservatie verplicht via brugge@masereelfonds.be of via Filip Delmotte 0473-44 02 16

Inschrijven is overschrijven : op rekening BE17 0015 4038 1521 van MF Brugge

11-11-2020 | Meester Bruegel kom maar binnen

Herwig Deweerdt & Hans Mortelmans

Twaalf jaar na de dood van Wannes Van De Velde en naar aanleiding van het Internationale Bruegeljaar 2019 brengen Hans Mortelmans en Herwig Deweerdt Pieter Bruegel en Van de Velde samen. 368 jaar scheidden Bruegel van Wannes en toch konden ze het uitstekend met elkaar vinden in hun strenge maar poëtische blik op de mens, de samenleving en de natuur. ‘Meester Bruegel kom maar binnen’ is een fragiel eerbetoon aan twee wonderbaarlijke reuzen. Zingend en vertellend maken Herwig en Hans een diepe buiging voor beide grootmeesters.

Plaats : Snuffel, Ezelstraat 42, 8000 Brugge om 20u00

Inkom : € 12

Vanwege Covid-19 : alle activiteiten onder voorbehoud | max. 50 personen | reservatie verplicht via brugge@masereelfonds.be of via Filip Delmotte 0473-44 02 16

Vooraf overschrijven op rekening BE17 0015 4038 1521 van MF Brugge

Meester Bruegel kom maar binnen

24-11-2020 | Lezing: 'Europa's monetaire bazooka'

Mattias Vermeiren

Geheel volgens de strikte regels van het monetair beleid van de EU inzake begrotingstekort (max. 3%) en nationale schulden (max. 60% van het BNP), werd in antwoord op de financiële crisis de nadruk gelegd op bezuinigingen, eerder dan op het stimuleren van duurzame groei en werkgelegenheid. Dit ging ten koste van sociale programma’s en een neerwaartse druk op de lonen.

Met de Coronacrisis lijkt het alsof de vroegere dogma's over boord worden gegooid. De geldkraan gaat open en miljarden Euro’s worden in het systeem gepompt. Hoe is deze ommekeer te verklaren? Wat is de te verwachten impact? Waar komt al dat geld ineens vandaan? En wie zal uiteindelijk de rekening betalen?

Mattias Vermeiren is professor aan het Institute for International Studies, vakgroep politieke wetenschappen van de UGent.

Plaats : Snuffel, Ezelstraat 42,8000 Brugge om 19u30

Inkom : € 5

Vanwege Covid-19 : aantal deelnemers beperkt | reservatie verplicht via eutopiabrugge@ gmail.com of brugge@masereelfonds.be

Org. : EUtopia i.s.m. Masereel­fonds & Vormingplus

08-12-2020 | De Grote Vier: Boehm

Rudolf Boehm

Er zijn nog een vijftal plaatsen voor deze activiteit. Aarzel dus niet langer om in te schrijven!!!

Rudolf Boehm (Berlijn, 1927 – Gent, 2019) is een Duits filosoof uit de school van Husserl en Heidegger, die in Gent algemene en moderne wijsbegeerte doceerde. Zijn hoofdwerk is zijn ‘Kritiek der grondslagen van onze tijd’ (1974, 1977), waarin hij een kritiek formuleert op het zuiver-theoretisch wetensideaal dat niet alleen onze objectieve wetenschappen fundeert, maar ook onze kapitalistische productiewijze. Wat we volgens Boehm op de eerste plaats nodig hebben, is een nieuw soort weten dat wel rekening houdt met onze menselijke behoeften en belangen.

Guy Quintelier is beheerder van het Archief Rudolf Boehm.

Plaats : De Brug, Hauwerstraat 3A, 8000 Brugge om 20u00

Standaardprijs : € 5

Aantal : maximum 50 personen

Vooraf reserveren noodzakelijk via 0473-44 02 16 of brugge@masereelfonds.be

Inschrijven is overschrijven op rekening BE17 0015 4038 1521 van MF Brugge

Organisatie : Masereelfonds i.s.m. Vormingplus en De Brug, centrum voor het vrije denken

22-12-2020 | De Grote Vier: Kruithof

Jaap Kruithof

Er zijn nog een vijftal plaatsen voor deze activiteit. Aarzel dus niet langer om in te schrijven!!!

Voor Jaap Kruithof (1929-2009) was filosofie maatschappelijke kritiek. Kruithof baseert zijn ethiek en normatieve stellingnames op een historische en maatschappelijke analyse. Die vormt de basis voor zijn linkse stellingnames over de consumptiemaatschappij, burgerlijke moraliteit, neoliberalisme, de exploitatie van de natuur, ontwikkelingen in de bewustzijnsindustrie en politieke manipulatie. Hij was ecocentrist en, als atheïst, voorstander van een nieuwe spiritualiteit. Waar kwamen zijn stellingen vandaan en welke invloed hadden zij op zijn publieke optreden?

Freddy Mortier is hoogleraar ethiek aan de Universiteit Gent, specialisatie bio-ethiek. Hij maakte zijn doctoraat bij Kruithof.

Plaats : De Brug, Hauwerstraat 3A, 8000 Brugge om 20u00

Standaardprijs : € 5

Vanwege Covid-19 : alle activiteiten onder voorbehoud | max. 50 personen | reservatie verplicht via brugge@masereelfonds.be of via Filip Delmotte 0473-44 02 16

Inschrijven is overschrijven op rekening BE17 0015 4038 1521 van MF Brugge