šŸ‘·ā€ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internetĀ verdwijnen.šŸ‘‹
Agenda -  masereelfonds

MASEREELFONDS BRUGGE

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

20-10-2022 | ROBESPIERRE !


De Franse revolutie is de belangrijkste gebeurtenis uit de moderne geschiedenis. De persoon, waarrond deze revolutie zich heeft gekristalliseerd is Maximilien de Robespierre. In vele geschriften wordt Robespierre weggezet als een 18de eeuwse Pol Pot. De namen van alle presidenten, zonder uitzondering, kunnen rekenen op boulevards, pleinen en straten. De naam van de allereerste leider van de Franse republiek krijgt een marginaal metrostationnetje in Parijs. Eenzijdige canons doen sedert vele decennia de ronde. De hoogste tijd om ook in Vlaanderen een aantal zaken recht te zetten. De spreker brengt een eerbetoon aan de man uit Arras. Aan u om te oordelen en in debat te gaan met Johan Bijttebier, zoals zijn held, een advocaat met een missie, uit de provincie.

Aanvang : 20u
Plaats : Snuffel, Ezelstraat 42, 8000 Brugge
Inkom : € 6 | € 4 leden MF
Aanmelden via brugge@masereelfonds.be
Inschrijven = overschrijven op rekening van MF Brugge BE17 0015 4038 1521

22-10-2022 | STEFAN ZWEIG EN ROMAIN ROLLAND

JOHAN LEYSEN LEEST STEFAN ZWEIG EN ROMAIN ROLLAND
Inleiding door Els Snick

Welkom op een intieme herfstnamiddag in het unieke gezelschap van de gevierde acteur Johan Leysen. Met zijn doorleefde stem leest hij fragmenten uit het werk van de Oostenrijkse schrijver Stefan Zweig en de Franse Nobelprijswinnaar Romain Rolland. Aan de muur hangt werk van hun gezamenlijke vriend Frans Masereel, die verscheidene van hun boeken èn van Teirlinck illustreerde. Schuif een stoel aan en geniet !

In het Teirlinckhuis wordt een bundel van 5 theaterstukken van Herman Teirlinck tentoongesteld, met 35 houtsneden van Frans Masereel. Later heef Masereel er unieke tekeningen en kleine schilderijen aan toegevoegd.
Je kan er ook een prachtige documentaire over Herman Teirlinck bekijken.
Wie de tentoonstelling al heeft gezien kan kiezen tussen 2 prachtige wandelingen in de Zennevallei.

Vertrek uit Brugge met de trein om 12u53
Lezing om 17u

Tickets : € 15 | € 7 min 26j | leden Masereelfonds gratis
Graag vooraf aanmelden via brugge@masereelfonds.be

26-10-2022 | EUROPESE RECHTSSTAAT BEDREIGD?

In een rechtsstaat wordt de macht beperkt door wetten en regels. Het is de garantie voor vrijheid, rechtszekerheid en gelijke behandeling en tegelijk ook bescherming tegen medeburgers én de overheid. Dit is essentieel voor het vertrouwen van de burgers in de overheidsinstellingen en voor het wederzijds vertrouwen tussen de lidstaten. De actualiteit confronteert ons echter met bedreigingen. Zo overschrijden Polen en Hongarije voortdurend grenzen. Wat staat er op het spel? Ook voor ons? Met een eerstelijnsgetuigenis uit Polen, een heldere duiding én een film (zie ommezijde) wordt dit thema verder uitgediept.

Marc Peirs, gewezen VRT-journalist voor Oost-Europa, woont sinds lang in Polen en heeft een scherpe kennis en analyse over wat er vandaag leeft. Prof. Steven Van Hecke is politicoloog en hoofddocent Europese en Vergelijkende Politiek aan de KULeuven.

Aanvang : 19u30
Plaats : Europacollege, Verversdijk 16, Brugge
Inkom : gratis, maar een vrije bijdrage is wenselijk op rekening BE12 6304 2158 4792van Eutopia
Inschrijven via brugge@masereelfonds.be
Organisatie : Eutopia i.s.m. Masereelfonds

06-11-2022 | HERFSTWANDELING

De Kampveldwandelroute verkent de bosrijke omgeving van het Kampveld ten noordoosten van Waardamme. Het Agentschap voor Natuur en Bos heeft de bossen van het Rooiveld, het Kampveld en de Papenvijvers vanaf 2001 aangekocht en toegankelijk gemaakt voor het publiek. Dit landschap is in de loop der eeuwen veranderd van bos, naar veld, dan weide en akker, en terug bos. Het domein bevindt zich tussen de meanderende waterlopen van de Rivierbeek en de Hertsbergebeek. We wandelen door bos en langs mooie dreven die de weilanden en akkers omzomen.
De wandelroute is een goeie 9 km. Goeie stapschoenen zijn nodig, vooral bij nat weer.

Afspraak : 14u aan de parking van het dorpsplein bij gemeentehuis en kerk van Waardamme
Deelname : gratis
Graag vooraf aanmelden via brugge@masereelfonds.be

09-11-2022 | MEZZO FORTE

Maandelijkse zanggroep. Het plezier van het samen zingen met de kracht van een groep. Mezzo forte of MF : gematigd sterk spelen of zingen. Maar het staat ook voor : masculin féminin, male female of Masereelfonds. Goesting om mee te doen? Je hoeft geen lid van het MF te zijn.

10 samenkomsten per jaar. Muzikale begeleiding door Marc Celis (piano, dirigent), Dirk Sansen (basgitaar) en Leilah Lierman (zang).

Kom langs en/of stuur een mail naar mmezzoforte@gmail.com.

Aanvang : 20u
Plaats : Snuffel, Ezelstraat 42
Inkom : € 1

11-11-2022 | CENTRALE BEGRAAFPLAATS

Tot 1784 werden doden begraven in en rond de kerken. Onder keizer-koster Jozef II moesten alle begraafplaatsen buiten de steden aangelegd worden, en sinds Napoleon moesten ze door de steden en gemeenten ingericht en onderhouden worden. De Brugse Centrale Begraafplaats op het ‘rapestik’ had oorspronkelijk  een indeling volgens 6 sociale klassen die tot op vandaag zichtbaar zijn in belangrijke monumenten zoals het graf van Guido Gezelle, van de beeldhouwers Pickery, het chambre dood, e.a. Verder vinden we er het Engels kerkhof, de militaire begraafplaats, het Colombarium, enz.

Maak kennis met een stuk minder bekend Brugs erfgoed en ontdek de geschiedenis, de belangrijkste monumenten maar ook een rijke vegetatie. We sluiten af in een café in de buurt. Begeleiding door stadsgidsen Rita Cloet en Hilde Baele.

Afspraak : 14u aan de ingang van de begraafplaats, Kleine Kerkhofstraat, Assebroek
Deelname : gratis
Graag vooraf aanmelden via brugge@masereelfonds.be

13-11-2022 | JUDGES UNDER PRESSURE


DOCTALKS CINEMA LUMIERE
Sinds de extreemrechtse partij Recht en Recht­vaardigheid in Polen aan de macht is gekomen, wordt de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht ernstig bedreigd. Magistraten die zich niet naar de regering schikken, riskeren werkloosheid of gevangenisstraf. In plaats van in het gareel te blijven, kiezen velen voor ongehoorzaamheid. De camera volgt rechter Igor Tuleya, het gezicht van de protestbeweging, die zich zowel binnen als buiten de rechtszaal in de strijd werpt. Zijn zwarte humor geeft dit urgente en schokkende onderwerp af en toe de nodige luchtigheid, zonder af te doen aan de ernst van het rechtstatelijke horrorscenario dat zich in deze EU-lidstaat voltrekt.
Regie Kacper Lisowski - Polen - 2021 - 87 min - Engels ondertiteld
Inleiding door Bernard Hubeau, gewezen Ant-werps en Vlaams Ombudsman en docent Rechts-sociologie aan de UA.

Aanvang : 10u30
Plaats : Cinema Lumière
Inkom : € 10 (standaard tarief) incl. aperitief
Tickets : https://lumiere-brugge.be/
Organisatie : Eutopia i.s.m. Masereelfonds

15-11-2022 | SOEP & FEITEN


Sta bij een kom dagverse soep stil bij de actualiteit. Tijdens Soep & Feiten zoomt een gastspreker op een hot topic in terwijl je tijdens je lunchbreak van een kom soep en je eigen boterhammen geniet. De thema’s zijn divers: geschiedenis, (wereld)politiek, maatschappelijke vraagstukken, economie, wetenschap … En de link met Brugge is nooit veraf !
Documentairemaker Philippe Niclaes komt vertellen over de kracht van documentaires en zijn persoonlijke ervaringen bij het maken van 'Zolang we nog kunnen', een documentaire over drie buurtwinkels die dreigen te verdwijnen.

Uur : van 12u15 tot 13u
Plaats : De Republiek, Sint-Jakobsstraat 36
Prijs : € 5 (soep inbegrepen)
Organisatie : Avansa, De Republiek, Bibliotheek, Masereelfonds

28-11-2022 | LEEGROEP


MICHEL HOUELLEBECQ, 'SEROTONINE'
De depressieve verteller van ‘Serotonine’ vertelt over zijn leven als landbouwingenieur, zijn vriendschap met een boer van adel, over het falen van hun jeugdige idealen, de misschien wel dwaze hoop een verloren vrouw terug te vinden. De 46-jarige agronoom blikt met bitterheid en schaamte terug op zijn mislukkingen. Zowel carrièregewijs als in de liefde heeft hij gefaald. Nochtans is liefde mogelijk, een relatief nieuw gegeven bij Houellebecq. Door een oude vriendschap komt de landbouwingenieur in contact met de neergang van ruraal Frankrijk. Zijn wereld vernauwt zich gaandeweg op onrustbarende wijze : een verrekijker, het vizier van een sportgeweer, een minuscuul klein pilletje… De leesgroep wordt begeleid door Sarah Desplenter.

Aanvang : 20u
Plaats : Snuffel, Ezelstraat 42, 8000 Brugge
Inkom : gratis
Vooraf aanmelden via brugge@masereelfonds.be