Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

10-05-2020 | Lentewandeling: Herstberge en Bulskampveld

Afgelast omwille van Corona-maatregelen. Deze wandeling zal (hopelijk) later op het jaar geprogrammeerd worden. 

We starten aan de kerk van Hertsberge en vergapen ons eerst aan volumineuze en protserige villa’s. Maar algauw komen we in het provinciaal domein Bulskampveld. Dit prachtige bos in lentetooi zullen we nauwelijks verlaten tot we terug aan het startpunt zijn.

Afstand: 12 kilometer. Er is een rustpauze voorzien

Start- en aankomstplaats : kerk Hertsberge, Lodistraat, Hertsberge

Vertrek om 14u00

Voorziene uur van aankomst : om 17u

Deelname : gratis – iedereen zorgt voor eigen vervoer

Vooraf aanmelden gewenst via 0485-12 83 87 of erik.clauw@gmail.com

De kruidentuin van het domein Bulskampveld

12-05-2020 | De Grote Vier: Kruithof

Jaap Kruithof

Afgelast omwille van coronamaatregelen. 

Voor Jaap Kruithof (1929-2009) was filosofie maatschappelijke kritiek. Kruithof baseert zijn ethiek en normatieve stellingnames op een historische en maatschappelijke analyse. Die vormt de basis voor zijn linkse stellingnames over de consumptiemaatschappij, burgerlijke moraliteit, neoliberalisme, de exploitatie van de natuur, ontwikkelingen in de bewustzijnsindustrie en politieke manipulatie. Hij was ecocentrist en, als atheïst, voorstander van een nieuwe spiritualiteit. Waar kwamen zijn stellingen vandaan en welke invloed hadden zij op zijn publieke optreden?

Freddy Mortier is hoogleraar ethiek aan de Universiteit Gent, specialisatie bio-ethiek. Hij maakte zijn doctoraat bij Kruithof.

Plaats : De Brug, Hauwerstraat 3A, 8000 Brugge om 20u00

Standaardprijs : € 5

Graag vooraf aanmelden via 0473-44 02 16 of brugge@masereelfonds.be

Inschrijven is overschrijven op rekening BE17 0015 4038 1521 van MF Brugge

12-05-2020 | Café Masereel via Zoom

‘Rechtvaardige mondialisering, meer samenwerking’
– met Dirk Van der Maelen (sp.a.), Brigitte Herremans (experte Midden-Oosten) en Karim Zahidi (Universiteit Antwerpen, nationaal voorzitter Masereelfonds).

Als de corona-pandemie één ding  duidelijk heeft gemaakt dan wel dat er in onze geglobaliseerde wereld geen lokale fenomenen meer zijn. Het virus heeft zich, mede door de volledige economische verknoping van onze wereld, in een snel tempo over de wereld verspreidt niet belemmerd door bergen, zeeën of grenzen. Het virus mag dan wel overal hebben toegeslagen, het effect van de pandemie is niet overal hetzelfde. Terwijl landen in het globale Noorden in principe over voldoende middelen beschikken om hun bevolking te beschermen, staan de landen in het globale Zuiden in een verzwakte positie. Decennia van oneerlijke wereldhandel en politieke inmenging hebben er voor gezorgd dat deze landen over belangrijke hefbomen voor economische en maatschappelijke ontwikkeling  de controle hebben verloren. In het Midden-Oosten hebben decennia van inmenging, bezetting en oorlog maatschappijen volledig uitgeput. Gezondheidszorg, onderwijs en publieke dienstverlening bevinden zich hierdoor in een penibele toestand. In deze landen dreigt de pandemie uit te draaien op een catastrofe die niet alleen vele mensenlevens zal kosten maar die ook de toekomst voor de komende landen zwaar zal hypothekeren.

Café Masereel is een bruisende kruisbestuiving tussen minstens één ervaringsdeskundige en/of politicus/politica die nadenken over hoe deze verdeelde wereld beter kan worden na corona. Hierbij focussen we op de volgende thema’s: ‘Een slagkrachtige overheid’, ‘Een vitaal middenveld’, ‘De economie heeft een nieuw kompas nodig’, ‘Ongelijkheid schaadt’, ‘De toekomst moet beter, niet steeds meer’, ‘Rechtvaardige mondialisering, meer samenwerking en ‘Groene jobs en investeringen.’

Het interactieve format biedt de deelnemer de mogelijkheid om bij te dragen tot het #BeterNaCorona debat. We beginnen steeds met een gesprek tussen de genodigden en de moderator, gevolgd door voldoende ruimte voor vragen vanuit het publiek.
Samen bundelen we #BeterNaCorona dromen.

Praktisch
20u15 openzetten zoom (Zoom-gebruikersgids MF)
20u30 verwelkoming
20u35-21u10 gesprek tussen moderator & genodigden
21u10-21u40 Q&A
21u40 co-host sluit af

Dirk Van der Maelen _ Foto De Morgen Brigitte Herremans _ Foto: De Morgen

19-05-2020 | Tussen Soep en Feiten: Filip Claeys

Afgelast omwille van coronamaatregelen. 

Een gastspreker zoomt in op een hot topic terwijl je een kom soep en je eigen boterhammen verorbert. De thema’s zijn divers : geschiedenis, (wereld)politiek, maatschappelijke vraagstukken, economie, wetenschap, Brugge…

Start : om 12u15, einde om 13u

Plaats : het Grand Café van De Republiek

Prijs : € 5 (incl. soep). Op voorhand inschrijven niet vereist.

Org. : Vormingplus, De Republiek, Openbare Bibliotheek en Masereelfonds

Spreker: Filip Claeys
Keukenchef is voor hem het mooiste beroep ter wereld. En dat merk je. Met een onvoorwaardelijke passie voor pure producten van bij ons, bereidt hij originele en authentieke gerechten. Als bezield stichter van NorthSeaChefs stelt hij alles in het werk om minder bekende, onbeminde vissoorten en bijvangst, gevangen door lokale vissers, gegeerd te maken. Met creatieve recepten en technische fiches moedigen NorthSeaChefs andere chefs, hobbykoks en consumenten aan om op een verantwoorde wijze om te gaan met deze respectvol gevangen vissen en bijvangst.Filip Claeys werd uitgenodigd om over NorthSeaChefs te praten naar aanleiding van de 5de editie van (H)eerlijk Brugge. Dit festival over duurzame voeding gaat door op zondag 31 mei vanaf 11u in het Astridpark en wordt georganiseerd door het Brugs Food Lab en de dienst leefmilieu.

Filip Claeys geconcentreerd bezig

26-05-2020 | De Grote Vier: Vermeersch

Etienne Vermeersch - Foto: De Morgen

Afgelast omwille van coronamaatregelen. 

Vorig jaar overleed Etienne Vermeersch (1934-2019), een van de meest invloedrijke Vlaamse intellectuelen van de voorbije vijftig jaar. Hij had een grondige kennis van meerdere disciplines, schreef verschillende boeken en talloze artikelen, en gaf geregeld in de media zijn opinie over kwesties omtrent identiteit, migratie, geloof, milieu, abortus, euthanasie, overbevolking, enz. Tijdens de lezing bespreken we de levensloop van Etienne Vermeersch en zijn belangrijkste filosofische en maatschappelijke bijdragen.

Johan Braeckman doceert wijsbegeerte aan de UGent. Hij publiceerde (samen met Etienne Vermeersch) een boek over de geschiedenis van de wijsbegeerte en gaf enkele bundels uit met teksten van Etienne Vermeersch.

Plaats : De Brug, Hauwerstraat 3A, 8000 Brugge om 20u00

Standaardprijs : € 5

Graag vooraf aanmelden via 0473-44 02 16 of brugge@masereelfonds.be

Inschrijven is overschrijven : op rekening BE17 0015 4038 1521 van MF Brugge

27-05-2020 | De Green Deal

AFGELAST OMWILLE VAN CORONA-MAATREGELEN 

Tegenover de geringe klimaatambitie van de Vlaamse regering staat de ambitie van de Green Deal om van Europa het eerste klimaatneutrale continent ter wereld te maken tegen 2050. De groene transitie is dé topprioriteit van de nieuwe Commissie, waarmee een 'systemische transformatie' wordt beoogd. Tot zover het goede nieuws. Maar is het wel een haalbare kaart om verder te groeien om te bloeien? En wie zal dat betalen? Wat is de te verwachten sociale impact van dergelijke transitie? Heeft de EU wel de legitimiteit om dit in de verschillende lidstaten door te drukken?

Prof. Pieter Leroy was tot september 2019 hoogleraar milieu- en klimaatbeleid aan de Radboud universiteit Nijmegen en 20 jaar lang voorzitter van de stuurgroep Milieurapport Vlaanderen (MIRA)

Plaats : zaal Snuffel, Ezelstraat 42, Brugge om 19u30

Inkom : € 6

Graag vooraf aanmelden via eutopiabrugge@ gmail.com of brugge@masereelfonds.be of

Org. : EUtopia Brugge i.s.m. Masereel­fonds

Tegen de EU