šŸ‘·ā€ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internetĀ verdwijnen.šŸ‘‹
Bestuur -  masereelfonds

MASEREELFONDS BRUGGE

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Een dynamisch bestuur

Een bloeiende vereniging zoals het Masereelfonds Brugge kan niet bestaan zonder een grote schare aan vrijwilligers. En uiteraard ook niet zonder een bestuur dat regelmatig samenkomt om lijnen uit te zetten, plannen te smeden en activiteiten te organiseren. Hierboven een voorstelling van onze bestuursleden.