šŸ‘·ā€ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internetĀ verdwijnen.šŸ‘‹
Frans Masereel - Video -  masereelfonds

MASEREELFONDS BRUGGE

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Frans Masereel Die Passion eines Menschen 1918

The Idea

The Idea (L'Idée) is a 1932 animated film by Hungarian filmmaker Berthold Bartosch (1893--1968), based on the 1920 wordless novel of the same name by Flemish artist Frans Masereel (1889--1972).