šŸ‘·ā€ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internetĀ verdwijnen.šŸ‘‹
Het Appel -  masereelfonds

MASEREELFONDS BRUGGE

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.


Driemaandelijks brengen wij onze leden op de hoogte van onze activiteiten met ons tijdschriftje 'Het Appèl'. Inderdaad een oproep om massaal aan onze activiteiten deel te nemen. Wens je 'Het Appèl' in je brievenbus te krijgen, stuur dan je adres door via het contactformulier. Als je dan ook je e-mailadres er bij vermeldt dan brengen we je regelmatig op de hoogte van de komende activiteiten en gebeurlijke wijzigingen. Doen !