šŸ‘·ā€ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internetĀ verdwijnen.šŸ‘‹
In Memoriam -  masereelfonds

MASEREELFONDS BRUGGE

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

ANDREE DESMET 1953-2021


Het bericht van het heengaan van Andrée kwam als een donderslag. Andrée Desmet, sinds jaar en dag 1990, lid en sterkhouder van het Vermeylenfonds Brugge ging van ons heen. Samen met haar echtgenoot Jacques Ducazu heeft Andrée gestaag de afdeling Brugge uitgebouwd, sturing en richting gegeven. En van Vermeylenfonds Brugge een voorbeeld gemaakt van wat een lokale afdeling vermag en kan doen. Jullie legden de dwarsliggers en de sporen voor de trein van het progressief sociaal-cultureel werk dat het fonds voor Vlaanderen wil zijn. Voor een werking die verbindend en ondersteunend werkt.

Adieu Andrée, het ga je goed in de lange tocht naar het sterrenstof, en dank, echt bedankt voor wat je hebt gedaan en betekend voor het sociaal-culturele leven en de zovele mensen rondom jou.

Ik denk en hoop dat ik vanwege het Vermeylenfonds haar met niets beter kan eren dan met een stukje poëzie, een gedicht dat voor haar zou kunnen geschreven zijn.

Willem Debeuckelaere
Brugge, 5 juli 2021

 

Wanneer de lente komt…

Wanneer de lente komt
En als ik dan al dood ben
Zullen de bloemen net zo bloeien
En de bomen zullen niet minder groen zijn dan het vorig voorjaar.
De werkelijkheid heeft mij niet nodig.

Ik voel een enorme vreugde
Bij de gedachte dat mijn dood volstrekt onbelangrijk is
Als ik wist dat ik morgen zou sterven
En het was overmorgen lente,
Zou ik tevreden sterven, omdat het overmorgen lente was.

Als dat haar tijd is, wanneer dan zou ze moeten komen tenzij op haar tijd?
Ik houd ervan dat alles werkelijk is en alles zoals het moet zijn;
Daar houd ik van, omdat het zo zou wezen ook als ik er niet van hield.
Daarom, als ik nu sterf, sterf ik tevreden,
Want alles is werkelijk en alles is zoals het moet zijn.

Men mag Latijn prevelen boven mijn kist, indien men wil.
Indien men wil, mag men rondom dansen en zingen.
Ik heb geen voorkeur voor wanneer ik toch geen voorkeur meer kan hebben
Dat wat zal zijn, wanneer het zijn zal, zal het zijn dat wat het is.

(07-11-1915)
© Fernando Pessoa
Uit: Onverzamelde gedichten/De Hoeder van de Kudden, Arbeiderspers 2003
Vertaling August Willemsen