šŸ‘·ā€ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internetĀ verdwijnen.šŸ‘‹
Lidmaatschap 2021 -  masereelfonds

MASEREELFONDS BRUGGE

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

1971 - 2021

 HERNIEUW UW LIDMAATSCHAP OF WORD LID 

Het Masereelfonds herkent zich in de strijd voor maatschappelijke verandering, emancipatie en culturele ontplooiing. Het wil ruimte scheppen voor het open debat en de confrontatie van ideeën. Kritisch, progressief en onafhankelijk.

Het Masereelfonds bestaat volgend jaar 50 jaar. 2021 wordt een feestjaar. Zorg dat u erbij bent !

Lidmaatschap is nooit vrijblijvend.  U maakt deel uit van een vereniging, draagt bij tot haar missie en doelstellingen, u hebt er een stem. En u zorgt er mede voor dat het MF minder afhankelijk is van overheidssubsidies.

We ontmoeten u graag op onze activiteiten.

Lidmaatschap kost

  • € 25 per kalenderjaar
  • € 15 voor vervangingsinkomen en studenten
  • € 10 voor elk bijkomend lid onder hetzelfde dak

Betaal liever vandaag nog dan morgen uw ledenbijdrage op rekening van Masereelfonds Brugge BE17 0015 4038 1521

U geniet van de volgende voordelen :

  • een ledenkorting op quasi alle activiteiten
  • u ontvangt 4 keer per jaar het nationaal ledenblad Aktief en de Brugse folder Het Appèl
  • korting op een selectie boeken, aangekondigd in Aktief
  • 10 % korting op een verblijf in hostel Snuffel en Peace Village of camping De Lombarde en Groeneveld. Meer info op de respectieve websites.

Bezorg ons uw emailadres, dan ontvangt u onze up-to-date Nieuwsbrief.

APPèL | OPROEP

Het Masereelfonds Brugge wil groeien en verjongen. Maak een nieuw lid of sympathisant en bezorg ons zijn/haar (email)adres.

CONTACT

brugge@masereelfonds.be