šŸ‘·ā€ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internetĀ verdwijnen.šŸ‘‹
Voorbije activiteiten -  1 Mei-Barbeque -  masereelfonds

MASEREELFONDS BRUGGE

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

1 Mei-Barbeque

Medewerkers
Speech
Applaus
Medewerkers in de keuken
De voorzitter wants YOU!!!

De 1 Mei-Barbeque was zoals vanouds een denderend succes. Met zo'n 125 deelnemers hadden we terug een massale opkomst. Jammer dat de weergoden ons niet gunstig gezind waren, maar we beloven voor volgend jaar  prachtig zonneweer, zodat we ook van de mooie tuin van onze nieuwe locatie  gebruik kunnen maken.

De boekenverkoop (onderdeel van het legaat van Nicole Van Nerum) was ook een voltreffer. Het bewijst nogmaals het hoge intellectuele en kunstzinnige gehalte van het Masereelfondspubliek. Zowat alle boeken werden verkocht en uiteraard wordt de opbrengst terug in de Masereelfondswerking geïnvesteerd.

Graag willen we hier ook ALLE medewerkers bedanken die hun steentje hebben bijgedragen tot het slagen van deze arbeidsintensieve activeit. Zonder hun inbreng zou zo'n prachtig feest niet mogelijk zijn!

Wie nog meer foto's wil zien: hier klikken.

Het is algemeen geweten dat onze voorzitter een begenadigd speecher is. Zijn toespraken getuigen telkens weer van eruditie en sociale bekommernis. Wil je de 1 mei-speech nog eens rustig nalezen, klik dan hieronder. Veel leesgenot!

1_mei_2010.doc 1 mei-speech (39 kb)