šŸ‘·ā€ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internetĀ verdwijnen.šŸ‘‹
Voorbije activiteiten -  50 jaar Congo -  masereelfonds

MASEREELFONDS BRUGGE

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

50 jaar Congo

Voorwaar een geslaagde activiteit. Een vernieuwde Kelk (alhoewel de uitbater ons verzekerd heeft dat er absoluut geen link is met Operatie Kelk), twee originele schilderijen van Frans Masereel, een talrijk opgekomen publiek en twee sprekers die beslagen zijn in het onderwerp. De afwezigen hadden - maar dat weet u waarschijnlijk al - andermaal ongelijk!