šŸ‘·ā€ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internetĀ verdwijnen.šŸ‘‹
Voorbije activiteiten -  Daguitstap Renaet Braem -  masereelfonds

MASEREELFONDS BRUGGE

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Daguitstap Renaat Braem

Brug in Modernistische stijl
Afvalkoker - 'designed' bij Renaat Braem
Kariatyde
Trappenhuis
Woontoren met rechts het trappenhuis
Hoogbouw als oplossing voor stedelijke problemen

Met zo'n 20 cultuur- en architectuurfanaten - die zich zelfs door 10 centimeter sneeuw niet laten afschrikken - trokken we naar Antwerpen. Na een perfecte service van de NMBS en De Lijn kwamen we precies op tijd om Luc Vermoesen - onze gids - te treffen.

Luc nam ons een ganse dag op sleeptouw en bleek de perfecte man om ons de principes van het Modernisme - en het niet onbelangrijke aandeel van Renaat Braem daarin - bij te brengen. Het werd een boeiende wandeling doorheen de Expositiewijk waarbij vooral de Braem-blokken indruk maakten. Al bij al toch een denigrerende naam voor zo'n interessant en uitdagend architecturaal en urbanistisch project. Parels voor de zwijnen...

Dan het middagmaal. Het decor was gewoon perfect. Vanuit de Stefan Beel-anex van de Singel hadden we een totaalbeeld op de Expositiewijk die we net bezocht hadden. Het bepalen van de menu bleek een oefening in toegepaste democratische besluitvorming. Uit een lijst van zo'n 20 gerechten mochten we - met 20 Masereelfondsleden - maximum 4 verschillende gerechten kiezen. De eigenheid en diversiteit aan smaken bij het Masereelfondspubliek kennende, diende dit zich aan als een oefening waarbij een Belgische regeringsvorming peanuts is. Toch werd ook deze klus in minder dan 10 minuten geklaard. Eat your hart out, Bart, Elio, Johan et tous les autres!!!

Na het verkwikkend middagmaal kwam het 2de deel van deze architectuurdag. Een kleine maar intense tentoonstelling over Renaet Braam. Opvallend was hoe vernieuwend Renaat Braem - ok, een adept van Le Corbussier, maar toch - was in het architecturale landschap van de jaren '30. Meteen begreep je waar de hippies uit de jaren '60 hun mosterd haalden.

Volgens Braem moeten we in de hoogte bouwen om zo voldoende ruimte over te houden voor de natuur. Waarom Braem dan zelf in een huis met 1 verdieping ging wonen, blijft mij nog een raadsel, maar misschien moeten we dat eens gaan vragen aan die mensen in de Braem-Blokken?

Maar laten we niet vitten! Geen smet op deze perfecte dag. Dus laten we ook abstractie maken van het oponthoud van meer dan een uur in de trein op de terugweg. Nee, eerder respect voor het treinpersoneel dat behoorlijk creatief en inventief blijft bij het bedenken van redenen waarom die kl...treinen weer eens vertraging hebben.

Nee, ik blijf er bij: een perfecte dag die leerrijk en boeiend was. Nog van dat!!!

Foto's: Johan Demarest

Tekst: Erik Clauw