šŸ‘·ā€ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internetĀ verdwijnen.šŸ‘‹
Voorbije activiteiten -  Ruhr 2010 -  masereelfonds

MASEREELFONDS BRUGGE

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Rij maar an!

Ruhr 2010

Damp uit een actieve cokesfabriek
Thyssen-Krupp...
Duisburg by night!
Centr-O: het walhalla van de consument.
Een stoomhamer in het LVR-Industriemuseum
Rustiek roest!
The Pipeline
Landschaftspark Duisburg Nord
Kockerei Zollverein XII
Met een ‘midi’-bus voor zestien personen vertrokken we voor drie dagen vanuit Brugge naar het Ruhrgebied. Onze bagage afgezet in de jeugdherberg, aan de voet van een voormalige  staalhoogoven in het Landschapspark Duisburg Nord, en weg waren we op onze gehuurde fietsen, op verkenning in een streek waar gedurende meer dan 100 jaar steenkoolmijnen, staalhoogovens, cokesfabrieken, zinkfabrieken, chemische bedrijven, brouwerijen, enz, het vroegere landbouwgebied  een spectaculair industrieel aanzien gegeven hebben. Goedkoper staal uit lageloonlanden en het stilleggen van de steenkoolmijnen hebben het Ruhrgebied voor een groot deel gereduceerd tot industrieel erfgoed. We fietsten langs het nog werkende en walmende staalconcern Thyssen-Krupp, Op de oude industriële sites en langs de Rijn, de Ruhr en de kanalen is de natuur weer toegelaten. Fietspaden slingeren zich tussen het groen en het grijs. Na een stop in het binnenscheepvaartmuseum ging de tocht tot de binnenhaven van Duisburg, met moderne kantoorgebouwen en trendy cafés en restaurants. Daar bezochten we  het Museum Küppersmühle für Moderne Kunst, ondergebracht in een vroegere maalderij. Kunstenaars als Anselm Kiefer, Georg Baselitz en Gerhard Richter hebben er elk hun zaal.
 
De tweede dag ging de fietstocht tot Oberhausen, waar we in de Gasometer meegevoerd werden op een reis door het heelal, met als hoogtepunt van de tentoonstelling een reusachtige replica van de maan. Op het 117- meter hoge dak heb je een prachtig zicht op het westelijke deel van het Ruhrgebied.  In Oberhausen zelf bezochten we dan het LVR-Museum van de Zware Industrie, ondergebracht in een voormalige zinkfabriek.  
Teruggefietst naar de jeugdherberg en na de maaltijd in het oude stadsgedeelte van Duisburg stapten we de trappen op langs de verlichte hoogoven om uit te kijken over het nachtelijke Ruhrgebied.
 
Dag drie werd bijna volledig doorgebracht in het Zollverein XII, eens de grootste steenkoolmijn met cokesfabriek ter wereld en nu werelderfgoed geworden. Het biedt onderdak aan het nieuwe Ruhrmuseum dat de geschiedenis vertelt van het Ruhrgebied: van toen daar nog mammoeten ronddwaalden tot nu. De bezoekers worden meegevoerd in het spectaculaire en soms dramatische verhaal van het industrialiseringsproces in de streek, en de gevolgen daarvan voor bewoners, natuur en cultuur. 

Verslag: Trui Driessens - Foto's: Nicole Meire

Nog meer foto's in deze mooie montage van Dirk Creyf.