šŸ‘·ā€ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internetĀ verdwijnen.šŸ‘‹
Voorbije activiteiten -  Verbeke Foundation -  masereelfonds

MASEREELFONDS BRUGGE

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Verbeke Foundation

Verbeke Foundation

Op zondag 16 oktober trokken we met een 20-tal Maserelers richting Waasland, meer bepaald naar de Verbeke Foundation in Kemzeke in de buurt van Sint-Niklaas. Wie of wat is de Verbeke Foundation? Het is een terrein van zo'n 7 hectare waarop moderne kunst gemaakt en getoond wordt met de natuur als bondgenoot. Wie een gaaf plaatje verwacht is er aan voor de moeite. Want zelf beweren ze: "De Verbeke Foundation wil geen oase zijn. Ze is onaf, in beweging, ongepolijst, contradictorisch, slordig, complex, vergankelijk, onharmonieus en onmonumentaal, zoals de wereld buiten de museummuren." Wie wil weten hoe dat er dat in de praktijk uitziet moet zeker deze diamontage bekijken!.