šŸ‘·ā€ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internetĀ verdwijnen.šŸ‘‹
Voorbije activiteiten -  Weekend Eben-Ezer - Eben-Emal -  masereelfonds

MASEREELFONDS BRUGGE

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Weekend Eben-Ezer - Eben-Emael

De Toren van Eben-Eser
Stierenkop
Apostel
De volledige groep bij de toren.
De vallei vanuit de jeugdherberg.
Paul houdt er de sfeer in!
Gesneuvelde soldaten...
De commandant van het fort.
Eindeloze gangen.

Tijdens het weekend van 6 en 7 maart bracht het Masereelfonds een bezoek aan het kleine dorpje Eben-Emael. Een klein dorpje maar het heeft toch maar 2 monumenten op zijn grondgebied. Op zaterdag bezochten we de Toren van Eben-Ezer.

Aimer - Penser - Créer

Zo staat er aan de ingangsdeur van de toren. Een hoogst opmerkelijke toren, eigenhandig gebouwd door een hoogst opmerkelijke man. Zijn naam: Robert Garcet. Op zijn visitekaartje: mijnwerker, autoditactische kunstenaar, architect, schrijver, esotericus, filosoof, zelfverklaard pacifist, anarchist, paleontoloog,... Zijn toren is dan ook een mix met tal van verwijzingen naar de bijbel, naar pacifisme, eigen theorieën, enz.

De gids had (gelukkig) ook genoeg zin voor humor om dit alles te relativeren en in een context te plaatsen van ongevaarlijke waanzin. Een stevig drankje in de taverne onder aan de toren maakte het gemakkelijker om dit alles door te spoelen.

De avond en nacht brachten we door in de vernieuwde en moderne jeugdherberg van Voeren, waarvan ons vooral het zicht  op de mooi vallei van Sint Martens Voeren bijgebleven is.

Op zondag brachten we een bezoek aan het roemruchte Fort van Eben-Emael

Ouvrez - Entrez - Fermez

Zo staat er op een deur in het fort. Het verwijst naar de legerdiscipline die er moest voor zorgen dat alle deuren netjes gesloten werden, zodat de vijand het fort niet binnen kon. Helaas het slimme Duitse leger kon het oninneembaar gewaande fort in 20 minuten onschadelijk maken. Een inschattingsfout van een piot zorgde er dan ook nog voor dat het fort gedwongen werd tot een oneervolle overgave!

 Paul - pnze sympathieke gids - zorgde voor een aangenaam en lichtvoetig bezoek waarbij de - in principe - geweldloze Masereelfondsers een ongekende interesse toonden voor allerlei militaire weetjes, waarbij de gids meermaals het antwoord schuldig was. Maar een bezoek aan de eindeloze ondergrondse gangen van het fort maakt toch wel indruk, net zoals de wandeling op het 'dak' van het fort met zijn vele bovengrondse kazematten en observatietorens - die als fremdkörper in het vredige landschap opduiken.

Het was terug een tevreden MF-publiek dat naar huis terugkeerde na dit weekend met ontmoetingen met architecturale constructies die doen nadenken over de vreemde kronkels 'in den mensch sijn kop'.

Tekst: Erik - Foto's: Erik en Dirk

Een volledige dia-montage zie je hier.